POSJET 23. MEĐUNARODNOM SAJMU GOSPODARSTVA, OBRTNIŠTVA I POLJOPRIVREDE VIROEXPO 2018. GOD.

Lakše čitanje

POSJET 23. MEĐUNARODNOM SAJMU GOSPODARSTVA, OBRTNIŠTVA I POLJOPRIVREDE VIROEXPO 2018. GOD.

Pos­jetili smo 23. Među­nar­o­dni sajam gospo­darstva, obrt­ništva i poljoprivrede VIROEXPO 2018. god. u Virovitici, na kojem su nas­tupili izla­gači iz reko­rd­nih 29 zemalja, a u samo 3 dana sajam je pos­jetilo 27.800 pos­jetitelja koji su uži­vali u bro­jnim zan­imljivos­tima, pre­da­van­jima, poslovnim sus­re­tima… Svje­dočili smo vrhun­skoj orga­ni­zaciji i atmos­feri u koju je uložen mukotr­pan trud i koja se svake godine podiže na višu razinu,opravdavajući tvrd­nju da je Viroexpo davno pre­ras­tao domaće okvire i postao region­alni sajam, najveći i najbolje orga­nizirani sajam istočno od Zagreba.IMG-20180224-WA0002 IMG-20180224-WA0006 IMG-20180224-WA0007

Posjetili smo 23. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2018. god. u Virovitici, na kojem su nastupili izlagači iz rekordnih 29 zemalja, a u samo 3 dana sajam je posjetilo 27.800 posjetitelja koji su uživali u brojnim zanimljivostima, predavanjima, poslovnim susretima… Svjedočili smo vrhunskoj organizaciji i atmosferi u koju je uložen mukotrpan trud i koja se svake godine podiže na višu razinu,opravdavajući tvrdnju da je Viroexpo davno prerastao domaće okvire i postao regionalni sajam, najveći i najbolje organizirani sajam istočno od Zagreba.IMG-20180224-WA0002 IMG-20180224-WA0006 IMG-20180224-WA0007