Obrtnički knjigovodstveni servis

Lakše čitanje

Obrtnički knjigovodstveni servis

Obrt­nički knjigov­od­stveni servis
OIB: 88064643287
MB: 1894412

Obrt­nicima paušal­cima nudimo vođenje knj­gov­od­stva za cijenu od 250 kuna sa PDV-​om. Za detalje obratite se direk­torici servisa.

Knjigov­od­stveni servis “Udruženja obrt­nika Osi­jek” osno­van je još 1974. godine. Od 1.1.2005. posluje kao “Obrt­nički knjigov­od­stveni servis d.o.o.”

Knjigov­od­stveni servis speci­jal­iziran je za vođenje poslovnih knjiga obrt­nika, malih poduzetnika i neprof­it­nih organizacija.

Dugogodišnje iskustvo garan­tira kvalitetno i stručno obavl­janje usluga, stručné sav­jete pri rješa­vanju poslovne problematike, informacije o izm­je­nama propisa vezanim za poje­dine obrt­ničke struke odnosno djelatnosti.

Cijene usluga su izuzetno povoljne a zavise od vrste obrt­ničke dje­lat­nosti i obimu poslo­vanja svakog poduzetnika.

Za detaljnije infor­ma­cije možete se obratiti direk­torici servisa — gospođi Vesni Bošn­jak na tele­fon 031÷212813.

Bro­jevi tele­fona :

 • Direk­tor­ica — 031÷212813
 • Faks ure­đaj — 031÷496930
 • 031÷202728
 • 031÷496805
 • 031÷496806
 • 031÷496807

Adresa:
Obrt­nički knjigov­od­stveni servis
Ivana Adamovića 2

31 000 Osijek

e-​mail : obrtnickiknjigovodstveniservis@​optinet.​hr

 

Obrtnički knjigovodstveni servis
OIB: 88064643287
MB: 1894412

Obrtnicima paušalcima nudimo vođenje knjgovodstva za cijenu od 250 kuna sa PDV-om. Za detalje obratite se direktorici servisa.

Knjigovodstveni servis “Udruženja obrtnika Osijek” osnovan je još 1974. godine. Od 1.1.2005. posluje kao “Obrtnički knjigovodstveni servis d.o.o.”

Knjigovodstveni servis specijaliziran je za vođenje poslovnih knjiga obrtnika, malih poduzetnika i neprofitnih organizacija.

Dugogodišnje iskustvo garantira kvalitetno i stručno obavljanje usluga, stručne savjete pri rješavanju poslovne problematike, informacije o izmjenama propisa vezanim za pojedine obrtničke struke odnosno djelatnosti.

Cijene usluga su izuzetno povoljne a zavise od vrste obrtničke djelatnosti i obimu poslovanja svakog poduzetnika.

Za detaljnije informacije možete se obratiti direktorici servisa – gospođi Vesni Bošnjak na telefon 031/212-813.

Brojevi telefona :

 • Direktorica – 031/212-813
 • Faks uređaj – 031/496-930
 • 031/202-728
 • 031/496-805
 • 031/496-806
 • 031/496-807

Adresa:
Obrtnički knjigovodstveni servis
Ivana Adamovića 2

31 000 Osijek

e-mail : obrtnickiknjigovodstveniservis@optinet.hr