Kontakt

Lakše čitanje

Kontakt

Hrvatska obrt­nička komora
Obrt­nička komora Osječko-​baranjske županije
Udruženje obrt­nika Osijek

Adresa:
Udruženje obrt­nika Osi­jek
Ivana Adamovića 2
31 000 Osijek

Kon­takt :

Tajnik:Mirko Pešić tele­fon : 031÷212809

Stručni surad­nik:Ivona Prvonožac : 031÷496800

Admin­is­tra­tor:Jad­ranka Stanić : 031÷212810

faks ure­đaj : 031÷212870

e-​mail: uo.​osijek@​hok.​hr

Inter­net stran­ica : www​.uoos​.hr

Žiro račun: HR5923400091100172779
Matični broj: 3378926
OIB: 00273122251

Pošaljite nam e-​mail putem gotove forme :

Hrvatska obrtnička komora
Obrtnička komora Osječko-baranjske županije
Udruženje obrtnika Osijek

Adresa:
Udruženje obrtnika Osijek
Ivana Adamovića 2
31 000 Osijek

Kontakt :

Tajnik:Mirko Pešić telefon : 031/212-809

Stručni suradnik:Ivona Prvonožac : 031/496-800

Administrator:Jadranka Stanić : 031/212-810

faks uređaj : 031/212-870

e-mail: uo.osijek@hok.hr

Internet stranica : www.uoos.hr

Žiro račun: HR5923400091100172779
Matični broj: 3378926
OIB: 00273122251

Pošaljite nam e-mail putem gotove forme :

 

Captcha:
8 + 9 =