Izabran novi predsjednik Udruženja obrtnika Osijek – Jurica Antunović

Lakše čitanje

Izabran novi predsjednik Udruženja obrtnika Osijek - Jurica Antunović

Na 20. izvanred­noj sjed­nici Skupš­tine Udruženja obrt­nika Osi­jek održane dana 01. vel­jače 2018. godine jedno­glas­nom odlukom članova Skupš­tine izabran je novi pred­sjed­nik Udruženja obrt­nika Osi­jek za man­datno raz­doblje 2014.- 2018. god., Jurica Antunović.

Novoiz­abrani pred­sjed­nik, vlas­nik je obrta za proizvod­nju i ugrad­nju proizvoda od metala “Antunović“iz Čepina koji usp­ješno vodi od 2003. godine.

J. Antunović svoju predanost obrt­ništvu i Udruženju iskazuje kroz dese­to­godišnje aktivno sud­jelo­vanje u Udruženju obrt­nika Osi­jek kroz koje je obnašao funkcije: člana Skupš­tine Udruženja obrt­nika Osi­jek, pred­sjed­nika Sek­cije met­alske struke, člana Upravnog odb­ora Udruženja obrt­nika Osi­jek, člana Skupš­tine Obrt­ničke komore Osječko-​baranjske županije, dopred­sjed­nika Udruženja obrt­nika Osi­jek, pred­sjed­nika Ceha uslužnih obrta.

Na 20. izvanrednoj sjednici Skupštine Udruženja obrtnika Osijek održane dana 01. veljače 2018.  godine jednoglasnom odlukom članova Skupštine izabran je novi predsjednik Udruženja obrtnika Osijek za mandatno razdoblje 2014.- 2018. god., Jurica Antunović.

Novoizabrani predsjednik, vlasnik je obrta za proizvodnju i ugradnju proizvoda od metala “Antunović”iz  Čepina koji uspješno vodi od 2003. godine.

J. Antunović svoju predanost obrtništvu i Udruženju iskazuje kroz desetogodišnje aktivno sudjelovanje u Udruženju obrtnika Osijek kroz koje je obnašao funkcije: člana Skupštine Udruženja obrtnika Osijek, predsjednika Sekcije metalske struke, člana Upravnog odbora Udruženja obrtnika Osijek, člana Skupštine Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, dopredsjednika Udruženja obrtnika Osijek, predsjednika Ceha uslužnih obrta.